Partnerzy

OFICJALNA LISTA PARTNERÓW
MTM 2016

Do współpracy przy Międzynarodowym Tygodniu Networkingu® 2016 zaprosiliśmy przedstawicieli znaczących organizacji biznesowych, networkingowych oraz organizacji wsparcia biznesu. Podobnie jak w poprzednich latach promujemy ideę networkingu i mówimy o przydatności kontaktów w dzisiejszym biznesie.

MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. W ofercie agencji znalazły się usługi skierowane zarówno do przedsiębiorstw w początkowych etapie rozwoju jak i do firm dynamicznie rozwijających swoja działalność .Spółka jest jedynym w regionie,oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP.

Rotary Club

Organizacja Rotary została założona w 1905 roku w Chicago. Dzisiaj jest jedną z największych organizacji na świecie, liczy ponad 1,2 miliona członków w 166 krajach świata. Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, którzy świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie. Krakowski klub zrzesza wpływowych reprezentantów nauki, sztuki i środowisk biznesu. Nawiązał międzynarodową współpracę ze swymi zagranicznymi odpowiednikami zrzeszonymi w organizacji Rotary International, a także z krajowymi organizacjami pozarządowymi.

Krak Business

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” jest niezależną organizacją ludzi biznesu, przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm w województwie małopolskim.Wspiera działalność gospodarczą firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, stawia na rozwój pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu i przyjaźni. Dba o budowanie konstruktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami krakowskiego biznesu.

Klaster LifeScience Kraków

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa 32 małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science”.Klaster tworzą instytucje reprezentujące zróżnicowane obszary działalności w regionie.Celem Klastra jest podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Krakowie i Małopolsce.

Towarzystwa Biznesowe Kraków

Towarzystwa Biznesowe to kluby networkingowe skupiające przedsiębiorców, menedżerów i freelancerów wszelkich branż. Cotygodniowe spotkania pozwalają na zdobywanie kontaktów, wydawanie rekomendacji, szkolenia i promocję firm. Stawiając na jakość oraz profesjonalizm, dbają o zaufanie i dobór członków Towarzystw.Sesje szkoleniowe prowadzone są zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i Członków Towarzystwa. Towarzystwa Biznesowe prowadzą spotkanie w kilku miastach w Polsce.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają.Dąży do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Działa na rzecz swoich Członków i wspiera wszelkie aktywności zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE wg formuły EU+0.Więcej informacji: www.zpp.net.pl

Zarejestruj się

Sprawdź termin wydarzenia w Twoim mieście i zarejestruj się już dziś.

* Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie skutecznej rejestracji na event otrzymasz w ciągu 48h od rejestracji.

MTN® 2016 organizowany z inicjatywy BNI

BNI TO największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie

SPRAWDŹ